שרה נינה מרידור, קבוע המבנה הדק

היצירות של מרידור נוצרו בהשראת סיפור מקראי ארכטיפי, סיפור המאבק בין יעקב לבין המלאך בספר בראשית (בראשית ל״ב, פסוקים כ״ג-ל״א).
מרידור מעבירה למבקרים בתערוכה שני מסרים עיקריים:
מאבקים פיזיים כמו המאבק בין יעקב והמלאך עשויים לבטא מאבק פנימי המתחולל בתוך נפשו של אדם אחד. בתום המאבק, המתמודד יוצא אדם אחר. ההשראה של הסיפור המקראי מזינה את המבט של מרידור, והיא מתבוננת בתהליך שעובר על יעקב, שיוצא מהמאבק והוא בעל שם אחר, תודעה ואישיות חדשה.
עוד מבינה מרידור מהסיפור המקראי, שבשורה ומאבקים המתחוללים בנפשו של אדם, כמוהם כהשראה הדורשת מהאמן להתמסר לה מיידית.

בציורים יש משחקי אור וצל, דמויות הלופתות זו את זו, מתמזגות ונפרדות בשלבים השונים של המאבק. הסצנות מתרחשות במרחב אבסטרקטי שמימי, ספק ביום, ספק בלילה, בין הזמנים. מחצית מהיצירות מתארות מציאות שטופת שמש ואור זך שמבטאות טוהר נשגב. ביצירות אחרות מתרחש מאבק לילי אפל, כהה, חושני ומסתורי.

הציורים מתארים חיבור גופני בין שתי דמויות. הצופה נחשף למתח של צורות המתארות מאבק טוטאלי, שיש בו כוחנות וגם אינטימיות לסירוגין. מרידור מאירה את האלוהי בתהליך היצירה, את שבר האחדות ואת המאבק הפנימי שלנו לחזור אליה.

התערוכה במסגרת פסטיבל ״מנופים״

נעילה   6.11.2021

למידע נוסף על התערוכה

אמני הגלריה

    
Back to top